FITNESS STORY: MARK ZLATKIN

V říjnu roku 2012 nás kontaktoval Markův tatínek s tím, že by rád využil mých služeb za účelem dostat syna Marka do dobré fyzické kondice. Po půlroce úspěšné spolupráce, kdy se z nesportovně vyhlížejícího a pohybově ne příliš zdatného Marka stal atlet, jsem se rozhodl napsat tento stručný článek a prezentovat výsledky naší práce. Myslím si, že tento […]

Read More

Cvičení doma a jeho výhody

Cvičení doma a jeho výhody Jednou z primárních charakteristik konceptu fitness2YOU je propagace cvičení v domácím a ve venkovním prostředí. Outdoor tréninku se věnuje nedávno uveřejněný článek, který si můžete přečíst zde. V následujících odstavcích bych vám chtěl přiblížit, proč zmiňovaný přístup zastáváme a prosazujeme. Wellness a fitness centra Je pondělí, 5 hodin odpoledne a vy jste právě, […]

Read More